Nabídek, jak strávit čas mimo rodinu, je nesmírně mnoho – výlety, návštěvy, nákupy, kulturní a sportovní akce. Skutečnost, že Ježíš prožil třicet let skrytě v rodině, nám odkrývá, že i v tom zdánlivě obyčejném soužití můžeme být obohacováni. Prosme Ježíše, Marii a Josefa, aby nám pomohli naučit se být doma rádi.

biskup Josef Nuzík