Freska sv. Ivana v kostele sv. Anny

Děkanát: Holešov
Farnost: Holešov Místo: Holešov

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Charakter poustevnického života

Poustevnický život je život zasvěcený Bohu, což je trvalý způsob života, v němž věřící pod vlivem Ducha Svatého důsledně následují Krista, zcela se zasvěcují Bohu nejvýš milovanému, aby dosahovali dokonalé lásky ve službě Božímu království, předem zvěstovali nebeskou slávu a stali se v církvi jejím jasným předobrazem.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)