Boží muka

Děkanát: Kroměříž
Farnost: Kroměříž Místo: Kroměříž

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Jde o krásnou barokní sochařskou práci z roku 1683. Původně byla Boží muka kus za městem, rozšiřováním území Kroměříže se ocitla v sousedství většinou nových budov, kde připomínají rychlý běh času. Sestávají z podstavce trojúhelného půdorysu, štíhlého sloupu s válcovým dříkem a nevysokého kvadratického nástavce s kamenným křížkem. Každou stěnu soklu pokrývá rostlinný ornament.