Kaplička Panny Marie

Děkanát: Kroměříž
Farnost: Kvasice Místo: Nová Dědina

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Chudoba

Biskupský delegát pro poustevnický život, který je ustanovený pro vnější oblast dbá na to, aby poustevník disponoval tím, co je nezbytné k prostému a důstojnému životu ve shodě s „osobním pravidlem života“. Povoluje mimořádné výdaje či příjmy poustevníka, např. velké finanční částky nebo přijetí větších darů, investice do staveb, atd., přičemž má vždy na paměti konkrétní prospěšnost daru pro duchovní a lidský rozvoj života poustevníka při zachování evangelního slibu chudoby. Doporučuje se, aby biskupský delegát konzultoval svá rozhodnutí v této oblasti se spirituálem pro poustevnický život.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)