Kaple sv. Prokopa

Děkanát: Kyjov Farnost: Kostelec u Kyjova Místo: Hýsly

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

Ahoj děti

Je dobře, že jste tady.

Podívejte se na odkaz pod tlačítkem.

 

Tip na zábavu

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Pokora a tichost pouštních otců

P. Václav Fojtík

Abba Makarios se vracel do své cely a nesl s sebou palmové listy. Tu před ním stanul ďábel se srpem a chtěl ho srazit, ale nemohl, protože ze svatého muže vycházela ohromná síla. Ďábel řekl: „Makarie, jsem proti tobě bezmocný. Podívej, dělám vše co ty – ty se postíš, já vůbec nejím, ty bdíš, a já vůbec nespím. Je jen jediná věc, kterou mě překonáváš.“ Makarios se zeptal: „A co to je?“ Ďábel mu odpověděl: „Je to tvá pokora. Proti ní nic nezmohu.“

 


 

VLČÍ DOUPĚ – Jak mám připravit cestu Pánu Ježíši?