Přístřešek u Boží muky

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

P. Josef Zelinka, farář z Vracova o stavbě říká: Boží muka byla postavena v roce 2006 na rozhraní katastrů tří obcí Vracov, Vlkoš a Kelčany. Lidově se tomuto místu říká „U Salvátorka“.