Kaple sv. Prokopa

Děkanát: Kyjov
Farnost: Kostelec u Kyjova Místo: Hýsly

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Poslušnost

Poslušností se poustevník sjednocuje s tím, který se ponížil, když se stal poslušným až k smrti. Uvědomuje si, že čím přísnější duchovní život je veden, tím dokonalejší musí být poslušnost.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)