Vyhlídka na kapličku

Děkanát: Kyjov Farnost: Svatobořice-Mistřín Místo: Svatobořice-Mistřín

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

Ahoj děti

Je dobře, že jste tady.

Podívejte se na odkaz pod tlačítkem.

 

Tip na zábavu

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Trpělivost pouštních otců

P. Václav Fojtík

V životě nás potká mnoho protivenství, utrpení a třeba i násilí. Po celý život potřebujeme trpělivost, abychom zlo, které na nás přichází, dokázali přečkat a přitom nezhřešit. Pouštní otcové nám zanechali příklad. Věděli, že protivenství, která v životě zakoušíme, jsou pro nás určitým druhem zkoušky, při níž se má osvědčit naše víra, naděje a láska. Oni nazývali ty, kdo je obviňovali nebo jim ubližovali, svými dobrodinci.
Když jeden bratr uviděl, jak kdosi nese na nosítkách mrtvého, říká mu: „Bratře, ty snášíš mrtvé. Teď jdi a snášej živé.“

 


 

VLČÍ DOUPĚ – Co je to jednota křesťanů?