Kaple sv. Antonína Paduánského

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Dřevěná kaple postavená v roce 2018 Petrem Tomečkem. Patron kaple – svatý Antonín Paduánský – je patronem františkánů, cestujících, horníků a pekařů, snoubenců, manželů a rodin; vzýván je za šťastný porod i proti neplodnosti, horečce; při hledání ztracených věcí; proti dobytčímu moru, pekelným mocnostem i katastrofám a jako pomocník v nouzi.