Kaple sv. Jana Nepomuckého

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK


Boží přikázaní nám pomáhají nastavit také vztahy v rodině. Čtvrté, zdůrazňuje vztah úcty k rodičům. Tam, kde se tato úcta nežije, se to projevuje na stavu společnosti. Koho by napadlo, že vyprahlost, nenasytnost, neochota k rodičovství, stav, kdy je všechno považováno za starost, tíhu a riziko, může vyrůstat z neúcty?


Víra ženy, víra muže