Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Děkanát: Olomouc
Farnost: Velká Bystřice Místo: Velká Bystřice

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Poustevnická spiritualita

Kontemplace jako nesdělitelné zakoušení Boha nachází zvláště vhodné místo v poustevnické samotě. Právě v samotě a mlčení se Bůh důvěrně zjevuje poustevníkovi, který se svou myslí i srdcem přiklání k Otci, který mu dovoluje zakoušet jeho přítomnost, dobrotu a nekonečnou lásku. Ovšem důkladně prožívaná samota není jen obrazem srdečné intimity s Bohem, má v sobě také rozměr utrpení a vnitřního boje.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)