Kaple Panny Marie

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK


Ten, kdo měl možnost vyrůstat v početné rodině, může vydat svědectví o tom, jak ho tento život obohatil. Není však možné přistupovat k počtu dětí bez zodpovědnosti a schopností, které mají rodiče. Ale rozhodně by nás nemělo ve vztahu k počtu dětí ovládat sobectví ani přehlíživý pohled na početnou rodinu.


ROZESMĚJEME VÁS?

„Proč ses pohádala s tatínkem, mami?“ „Jde vyklepat koberce. A když má vztek, tak je klepe s mnohem větší energií.“