Kaple Narození sv. Jana Křtitele

Děkanát: Prostějov Farnost: Pivín Místo: Skalka

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

Ahoj děti

Je dobře, že jste tady.

Podívejte se na odkaz pod tlačítkem.

 

Tip na zábavu

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Moudrost pouštních otců

P. Václav Fojtík

Jednoho bratra v noci navštěvovali démoni, kteří na sebe brali podobu andělů a budili ho – prý k modlitbě. Rozmlouvali s ním a vyptávali se ho na ledacos. Bratr to šel říci svému duchovnímu otci. Svatý muž hned rozpoznal, že to jsou démoni, a proto mu řekl: „Synu, jsou to démoni. Až tě příště vzbudí, řekni jim, že si budeš vstávat, kdy chceš a že ti mají dát pokoj.“ Bratr tak učinil. Oni mu však nakukali, že onen duchovní otec, který mu o nich řekl takové nesmysly, není vůbec duchovní, ale světský: lhář a sobec. Aby se o tom přesvědčil, řekli mu, že včera za ním přišel nějaký bratr a chtěl si od něj půjčit peníze, ale třebaže je měl, řekl: „Nemám.“ Bratr tedy brzy zrána šel za oním otcem a zeptal se ho na tu věc. On mu řekl: „Že za mnou přišel jeden bratr, aby si půjčil peníze, to je pravda. A že jsem je měl, ale nepůjčil, i to je pravda. Nechal jsem je uschovány, protože jsem poznal, že by to neprospělo ani mně ani jemu. Přestoupil jsem jedno Boží přikázání, abych jich nemusel přestoupit deset.“ A dodal: „A teď se vrať zpátky a ty démony už neposlouchej.“

 


 

VLČÍ DOUPĚ – Cool kůl