Kříž kamenný

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Na vrchol kopce Stráž vede naučná stezka. Přídomek poutní dostala díky starému kříži, který na vrcholu stojí. Ten současný misijní kříž nechali v roce 1878 i s překrásnými českými nápisy postavit manželé Zabloudilovi ze Smržic. Podle starých map zde ovšem stával nějaký kříž již před postavením toho současného. Byl patrně dřevěný a snad podle něj se vrcholu tehdy říkalo také Křížová hora.
Z vrcholu kopce je krásný výhled. Asi jen odsud je možné najednou spatřit tři významná poutní místa střední Moravy – Svatý Kopeček u Olomouce, Svatý Hostýn a poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou.