Kaple sv. Prokopa

Děkanát: Přerov
Farnost: Kojetín Místo: Popůvky

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Vnější samota, která patří k základním charakteristikám poustevnického povolání, je sice důležitá pro život modlitby, nicméně je pouze pomůckou k samotě vnitřní, která v odpoutanosti srdce od smyslové zbožnosti „vede k poznání Boha, jehož takového, jaký je, nemohou vyjádřit ani smysly, ani city. V době, kdy si mnozí nedovedli (a nedovedou ani dnes) představit život mimo civilizaci, poustevník svým útěkem ze světa polemizuje s veškerým klasickým pojetím zabydlenosti.

 


ZAJÍMAVOSTI

Známým poustevníkem je svatý Prokop: pocházel ze ve vsi Chotouň na Kouřimsku. Oženil se a měl syna Jimrama, který později vstoupil taktéž do řad sázavských mnichů. Stal se světským knězem, neboť vázanost celibátem v té době na našem území ještě nebyla. Dle životopisu Vita maior měl získat vzdělání ve slovanském jazyce na Vyšehradě, kde byl také posléze zvolen za kanovníka. V Čechách v té době byly pouze dva kláštery: ostrovský a břevnovský. Zatímco Ostrov (u Davle) nebyl se jménem sv. Prokopa nikdy spojován, domácí tradice břevnovská se k němu hlásí jako ke svému členu s tím, že slavné sliby složil do rukou opata Jeronýma (zvolen r. 996). Podle dávné tradice se světec, dříve než odešel do sázavských lesů, uchýlil do jeskyně u Prahy v Dalejském údolí jižně od Jinonic; tato jeskyně se těšila zvláštní lidové úctě, později byl nad ní vystavěn kostelík a místo se stalo cílem známých pražských poutí. Prokopovým atributem je pluh, který táhne čert, to znamená odmítnutí podřízenosti silám zla a naopak pokořené je zapojit do spolupráce na Božím plánu spásy.