Kostel sv. Prokopa

Děkanát: Přerov
Farnost: Vlkoš u Přerova Místo: Vlkoš

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Poustevnická spiritualita

Poustevník harmonickým a věrohodným životem ukazuje, kam je směřována cesta dějin, a udržuje svým příkladem mezi lidmi živou touhu po eschatologické dokonalosti Božího království. „Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde.“ (Žid 13,14)

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)