Kostel sv. Prokopa

Děkanát: Přerov
Farnost: Vlkoš u Přerova Místo: Vlkoš

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Jestliže úkolem poustevníka (podle katechismové definice) je oslavovat Boha a podílet se skrze život v samotě, pokání a vytrvalou modlitbu na spáse světa, pak se jedná o zástupnictví, které by mělo být motivováno výhradně láskou. Přitom by si však měl stále uvědomovat svou nehodnost a neschopnost dostát tak velkému úkolu. To ho pak vede k pokoře a bezvýhradnému spolehnutí se jen na Boha samotného.

 


ZAJÍMAVOSTI

Maličkosti (Prokop Siostrzonek – z časopisu Rodinný život)
„Být věrný v maličkostech je něco velikého.“
(sv. Augustin 354–430)

Einstein byl toho názoru, že nemáme svůj život počítat na roky, ale na minuty – 24 hodin je 1 140 minut. Kolik minut je v 365 dnech, si snadno může spočítat každý. Mnoho stovek minut roku 2023 už máme za sebou. Někdo si řekne, že to je zanedbatelný čas – minuta, sekunda… Ale připomeňme si jednu arabskou pověst o tom, jak vznikla poušť:
Na počátku byl svět krásnou kvetoucí zahradou. Bůh řekl člověku při stvoření: „Pokaždé, když uděláš něco nepěkného, spustím na zemi jedno zrnko písku.“
Lidé si to nevzali k srdci. Čím je sto nebo milion zrníček v záplavě květů?
Míjejí léta a počet lidských vin roste: potoky zrnek písku zatopily svět. Tak vznikly pouště, které se stále zvětšují…
Jedno zrnko písku – z takové maličkosti mohou vzniknout nedohledné pouště, které vytlačují život.
Každá věc se skládá z maličkostí. Ve sněhové vločce se nachází 500 krystalků. V jednom krychlovém centimetru jater se nachází 200 milionů buněk.
Maličkosti se nikdy neberou moc vážně, protože se nevěří v sílu malých věcí. Ale z nich vyrůstá život!
I přečtení těchto řádků vám zabralo jen několik málo minut či sekund. Celkem zanedbatelný čas v množství hodin, dnů a roků vašeho života. A přesto: v každé jediné minutě či sekundě i tohoto roku 2023 může hodně záležet na sebemenším úsměvu, pohledu, podání ruky. Že to jsou jen maličkosti? Někdy mohou rozhodnout o odhodlání pro celý zbytek dlouhého života.