Kostel sv. Jiljí

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

Pozorně se podívejte v okolí kostela a najděte pamětní desku kněze. Zjistěte, co se stalo.

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Hledat ovci ztracenou

P. Václav Fojtík

Jedna bohatá žena měla velmi ráda majetek. A jak už to častěji bývá, čím ho měla více, tím ho chtěla ve větší míře. Makarios, který se v útulku staral o chudáky a mrzáky, hledal způsob, jak ji odvrátit od lakomství a nezřízené lásky k věcem. Věděl, že zde jen slovo nepomůže. Jedenkrát tedy za tou ženou přišel a řekl jí, že může od obchodníka zakoupit dva drahé kameny, smaragd a hyacint, které mají čtyřnásobnou hodnotu, než za jakou je obchodník nabízí. Pravil: „Když mi dáš pět set, zakoupím je.“ Žena byla jak u vytržení. Hned peníze Makariovi dala. Ten je odnesl do útulku pro chudé, aby měl na jídlo a léky pro ty, o něž se staral. Když jej pak ona bohatá žena vyhledala, aby jí už konečně kameny předal, on jí vzal do útulku. Nejprve ji zavedl do horního patra, kde ležely ženy. Ukázal jí tyto chudé a nemocné a řekl: „Tady jsou hyacinty.“ Poté ji vzal do spodního patra a ukázal na zmrzačené muže: „A tady jsou smaragdy! Jestli se ti líbí, tak si je vezmi.“ Žena se zastyděla za své lakomství a začala činit pokání.


 

VLČÍ DOUPĚ – Proč nemohou jít bohatí lidé do nebe?