Kostel sv. Jiljí

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Nové pojetí poustevnictví se objevuje na přelomu 19. a 20. století s osobou blahoslaveného Karla Foucaulda. Slibný rozvoj nastává ve druhé polovině minulého století, kdy kromě osaměle žijících jednotlivců postupně přibývá i různých poustevnických uskupení a kongregací na celém světě. Z okolních zemí je to především Slovensko, kde v rožňavské diecézi působí komunita poustevníků Milosrdenství, žijících v horách, kteří jsou inspirováni spiritualitou Božího Milosrdenství podle sv. Faustyny Kowalské.


 

ZAJÍMAVOSTI

Svatý Jiljí je v našich historických pramenech uctíván jako patron myslivců, lovců, žebráků, kojících žen a také ochránce lesů. Jeho jméno je ve světě překládáno jako Aigidios, Aegidius, Egidius, Jilles, Gilles a Egidio.
Narodil se v Aténách kolem roku 640 bohatým a uznávaným měšťanům Theodorovi a Paladidě. Ti Jiljímu poskytli vzdělání křesťanské. Když jeho rodiče zemřeli, byl Jiljí ještě mladý. Dědictvím nabytý majetek prodal a všechny utržené peníze rozdal chudým a potřebným lidem. Rozhodl se stát pomocníkem božím a odešel do ústraní mimo město.
Usadil se v pralese ve skalní sluji. Legenda vypráví o lani, která Jiljího pravidelně navštěvovala a poskytovala mu své mléko. Královští lovci na svých naháňkách pravidelně Jiljího laň pronásledovali ve snaze ji ulovit. Ta se jim však vždy dokázala schovat. Náročnost jejího tak upoutala zájem samotného vizigótského krále Flaviuse Wamba.
Ten prahl touhou laň sám ulovit a dokázat svým lovcům svoji loveckou zdatnost. Podařilo se mu laň dohnat až k Jiljího sluji. Vystřelil a omylem zasáhl šípem Jiljího. Tomu nabídl odškodněním vzácné dary, ale Jiljí je nikdy nepřijal. Proto se král rozhodl na inkriminovaném místě vystavět v roce 680 klášter, kde později Jiljí zastával funkci opata. Klášter řídil dle řeholních pravidel řádu svatého Benedikta.
Jiljí zemřel 1. září roku 725. Na místě uložení jeho ostatků vzniklo poutní místo a později i město Saint-Gilles.
Ostatky Svatého Jiljího se dostali v roce 1356 i do naší země a to přímo do svatovítského chrámu v Praze. Důkazem o uctívání Svatého Jiljího na našem území jsou stavby zasvěcené právě Svatému Jiljímu. Příkladem je kostel sv. Jiljí na Starém Městě v Praze, jehož původ se datuje k roku 1210. Nyní je tento kostel chrámem dominikánů. Dalšími památkami jsou například: kostel sv. Jiljí v Brně – Líšni a kostel v Mladějově.
Ochránce myslivců Svatý Jiljí je vyobrazován jako mnich sedící před skalní slují společně s Laní. Často také se šípem v rukou, noze či hrudi.
Svátek Svatého Jiljí připadá na 1. září s pranostikou, že O svatém Jiljí jdou jeleni k říji. Zde by ovšem znalci jelení říje mohli oponovat, že začátek jeleních námluv přichází o 10 dnů později. Z historie ovšem víme, že záhadu nám vysvětluje rok 1583, kdy došlo k opravě chyby, nastřádaných deseti dnů, v gregoriánském kalendáři.