Kaple sv. Prokopa

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Z prvotní monastické tradice čerpá také mnišské bratrstvo Jeruzalém, francouzského původu, jehož zakladatel Pierre-Marie Delfieux strávil při hledání Boží vůle jeden rok v saharské poušti; ve svých stanovách (čl. 38) pamatuje na „den pouště“, který mají jeho členové prožívat každý týden.


 

ZAJÍMAVOSTI

Známým poustevníkem je svatý Prokop: pocházel ze ve vsi Chotouň na Kouřimsku. Oženil se a měl syna Jimrama, který později vstoupil taktéž do řad sázavských mnichů. Stal se světským knězem, neboť vázanost celibátem v té době na našem území ještě nebyla. Dle životopisu Vita maior měl získat vzdělání ve slovanském jazyce na Vyšehradě, kde byl také posléze zvolen za kanovníka. V Čechách v té době byly pouze dva kláštery: ostrovský a břevnovský. Zatímco Ostrov (u Davle) nebyl se jménem sv. Prokopa nikdy spojován, domácí tradice břevnovská se k němu hlásí jako ke svému členu s tím, že slavné sliby složil do rukou opata Jeronýma (zvolen r. 996). Podle dávné tradice se světec, dříve než odešel do sázavských lesů, uchýlil do jeskyně u Prahy v Dalejském údolí jižně od Jinonic; tato jeskyně se těšila zvláštní lidové úctě, později byl nad ní vystavěn kostelík a místo se stalo cílem známých pražských poutí. Prokopovým atributem je pluh, který táhne čert, to znamená odmítnutí podřízenosti silám zla a naopak pokořené je zapojit do spolupráce na Božím plánu spásy.