Vyhlídka na kapličku

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Poslušnost

Slibem poslušnosti se poustevník zříká své vlastní vůle, obětuje sebe samého Bohu a tímto se sjednocuje trvalejším a pevnějším způsobem se spasitelnou Boží vůlí. Takto pojatá poslušnost plně rozvíjí lidskou důstojnost ve svobodě Božích dětí.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)