Bazilika Navštívení Panny Marie

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Poslušnost

Evangelní rada poslušnosti, přijatá v duchu víry a lásky, zavazuje k podřízení vlastní vůle zákonným představeným zastupujícím Boha, když vydávají příkaz v souladu se stanovami. Představeným pro poustevníka je papež jako nejvyšší představený církve, vlastní diecézní biskup a také „delegát pro poustevnický život“. Pro vnitřní oblast života je zodpovědnou osobou „spirituál pro poustevnický život“.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)