Zřícenina kartouzského kláštera

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

Zjisti, kteří svatí žili v klášteře nebo dokonce klášter založili?

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Trpělivost pouštních otců

P. Václav Fojtík

Abba Gelasios měl krásnou Bibli v ceně 18 dukátů. Nechával ji v kostele, aby si v ní kdokoli mohl číst. Když ji uviděl jeden bratr, uvažoval nad hodnotou té knihy, a jak nad tím přemýšlel, pokušitel si ho pomalu omotával smyčkou, takže ten bratr nakonec zapomněl na všechny Boží příkazy, podlehl pokušení a Bibli ukradl. Abba Gelasios se o tom dověděl, ale nechal to tak. Zloděj šel za obchodníkem a za 16 dukátů mu nabídl tu kradenou Bibli. Ten mu je však hned nechtěl dát. Řekl mu, že musí nejprve zjistit, zda ta Bible za to stojí. Bratr, který tu Bibli ukradl, mu ji tam tedy nechal. Obchodník si pak šel hodnotu té Bible zjistit. „Nejlepší odhad bude mít abba Gelasios,“ pomyslil si, a tak šel přímo za ním. Abba Gelasios poznal, že je to ona ukradená Bible, ale nedal nic znát. Obchodníkovi řekl, že je to dobrá kniha a že za cenu 16 dukátů určitě stojí. Když poté obchodníka zločinný bratr vyhledal, aby již konečně těch 16 dukátů vyzískal, obchodník – jak už to bývá – chtěl na Bibli vytřískat co nejvíce. Bratrovi řekl: „Byl jsem za abba Gelasiem a ten říkal, že je to špatná Bible a že bych byl blázen, kdybych ji kupoval za tak vysokou cenu.“ Bratr pochopil, že abba Gelasios o jeho zločinu ví. Bibli tedy vzal, vrátil se zpátky k abba Gelasiovi a řekl mu, co spáchal a poprosil ho o odpuštění. Abba Gelasios mu řekl: „Bratře, nech si tu Bibli, už je tvá.“ Ten bratr to však odmítl, že by neměl klid. Proto abba Gelasios řekl: „Tak abys měl klid, vezmu si ji zpátky.“ Pak šel a položil ji zpátky do kostela.


 

VLČÍ DOUPĚ – Kde byl Tomáš?