Zřícenina kartouzského kláštera

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Poustevnická spiritualita

Evangelia zaznamenávají, že se Pán Ježíš mnohokrát uchyloval na opuštěná místa a vystupoval na horu, aby se modlil. Celé noci trávil sám, tváří v tvář Otci. Každý křesťan je pobízen k zapojení se do modlitby Syna Božího k Otci v Duchu Svatém. Je to však skutečný závazek pro ty, kdo obdrželi milost k co nejvěrnějšímu následování Krista v modlitbě.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)