Kaple Narození sv. Jana Křtitele

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Poustevnická spiritualita

Poustevník se zříká dobra, které dává manželství, aby dosáhl důvěrného spojení s Kristem. Omezuje užívání lidských slov, aby mohl přijmout a zachovat s co největší připraveností a odevzdaností Boží slovo. Usiluje o život vpravdě chudý, prostý a skrytý, a takto očišťuje své srdce a otevírá je pro Kristův pokoj.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)