Kaple sv. Prokopa

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

Podívejte se na odkaz pod tlačítkem.

 

Tip na zábavu

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Zázraky

P. Václav Fojtík

Pán Ježíš činil mocné skutky. Byly to: různá uzdravení (např. slepých, chromých, malomocných), vyhánění zlých duchů, vzkříšení mrtvých a mnoho dalších. Přislíbil svým učedníkům, že i oni budou činit takové, ba ještě větší skutky, neboť on, až odejde k svému Otci, bude se za ně přimlouvat. Ve sbírce příběhů o pouštních otcích se setkáme také s vyprávěním o četných zázracích.
Při žních za abba Makariem chodila nějaká vdova, sbírala slámu a hořce plakala. Abba Makarios se jí zeptal, co se jí stalo, že stále tak naříká. Ona mu pověděla, že si její muž vzal do úschovy něčí peníze, pak náhle zemřel a neřekl nikomu z domu, kde ty peníze ukryl a že ten věřitel chce nyní ji i s dětmi prodat do otroctví. Abba Makarios jí řekl: „Pojď mi ukázat to místo, kde jsi manžela pochovala.“ Ona ho tam vzala. Pak ji poslal domů. Makarios se pomodlil a zvolal na toho mrtvého: „Ty, kde jsi uschoval ty cizí peníze?“ A mrtvý promluvil: „Jsou v mém domě pod nohou lůžka.“ Makarios na to: „Teď spi dál až do dne vzkříšení!“ Makarios vyhledal vdovu, řekl jí o místě, kde by peníze měly být uloženy, a když se tam společně podívali, zjistili, že tam skutečně jsou.


 

VLČÍ DOUPĚ – Cyril a Metoděj