Kaple sv. Prokopa

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Poustevnická spiritualita

„Váš život je s Kristem skrytý v Bohu.“ (Kol 3,3) Tato apoštolova slova nacházejí hlubokou ozvěnu v srdci každého poustevníka, pro kterého samota nesmí znamenat izolaci a útěk od utrpení a potřeb lidí. I když žije v přísnějším odloučení od světa, je se všemi spojen láskou a soucítěním a denně prosí nebeského Otce za celý svět.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)