Kostel sv. Jiljí

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

Spočítejte schody vedoucí do kostela.

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Pavel Prosťáček

P. Václav Fojtík

Pán Ježíš velebí Otce v nebesích za to, že tajemství Božího království dává poznat ne vzdělancům, kteří jsou pyšní na své znalosti, ale maličkým, lidem pokorným a prostým. Takovým byl jeden z pouštních otců, nesl jméno a přízvisko Pavel Prosťáček.
Pavel byl zemědělcem, ženatým, bylo mu již šedesát let. Jednou když došel domů, čekalo jej strašné zjištění: jeho žena si našla jiného muže. Říkal si, že raději bude bydlet se škorpióny než s nevěrnou ženou, a tak ji opustil. Vyhledal na poušti poustevníka Antonína, aby s ním mohl žít jako poustevník. Když ho Antonín uviděl, říká mu: „Staříku, v šedesáti se nemůžeš stát poustevníkem. Síly ti už nebudou stačit na to, abys vydržel žít na poušti.“ Pak zavřel dveře a tři dny zůstal v příbytku a vůbec nevyšel, ani kvůli němu, ani aby vykonal potřebu. Když abba Antonín zjistil, že i čtvrtý den Pavel Prosťáček stojí přede dveřmi a po celou dobu nic nejedl ani nepil, otevřel mu, aby nebyl vinen smrtí toho člověka. Všemožně jej dál zkoušel: nedostatkem jídla, dlouhými nočními modlitbami, náročnou prací a nejrůznějším pokořováním. Pavel Prosťáček všechno vydržel. Abba Antonín jej tedy k sobě přijal a z Pavla se stal poustevník. Zkušený poustevník Antonín přiznal, že pro pokoru, kterou si Pavel uchovává, nese jeho život ještě více duchovních darů, než má on sám.


 

VLČÍ DOUPĚ – Je přítel