Kaple Panny Marie Celenské

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

Podívejte se na odkaz pod tlačítkem.

 

Tip na zábavu

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

O dvou bratřích

P. Václav Fojtík

Dva bratři Paésios a Izaiáš zdědili po svém bohatém otci velký majetek. Rozhodli se, že v obchodování, jak je vedl otec, nebudou pokračovat, ale že se stanou poustevníky. Nemohli se však shodnout, jak by ten jejich způsob života měl vypadat. Proto jeden polovici majetku po otci rozdal chudým, naučil se řemeslu a živil se prací vlastních rukou. Druhý za polovici majetku po otci vystavěl klášter, kde žil společně s dalšími bratřími, modlili se a starali se o nemocné a pocestné.
Po jejich smrti byli oba chváleni za jejich zbožný život. Někteří lidé začali přemýšlet, kdo z nich žil lépe, a spíše mysleli na onoho poustevníka, který vše rozdal chudým, jak to radí evangelium. Odpověď na to, kdo žil lépe, poskytl abba Pambó. Ten řekl: „Oba jsou si rovní. Jeden vše rozdal, druhý vše dal. Jsou různé cesty dokonalosti.“ Později je ve zjevení abba Pambó uviděl, jak jsou oba v nebi a opět vedle sebe.


 

VLČÍ DOUPĚ – Jan Maria Vianney