Kostel sv. Bartoloměje

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Denní modlitba církve

Denní modlitba církve je rozvržena tak, aby posvěcovala celý den i noc Boží chválou. Poustevník, pokud je to možné, slaví ranní chvály a nešpory společně s jinými poustevníky a hosty poustevny ve společné kapli, a to každou sobotu, neděli a o slavnostech. Vnější stránka liturgie je prostá.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)