Kostel sv. Máří Magdalény

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Eucharistie

Vrcholem a středem duchovního života poustevníka je eucharistie, která obnovuje a prohlubuje sjednocení s Kristem ukřižovaným a zmrtvýchvstalým, a která jej také spojuje v lásce s celým společenstvím církve.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)