Kostel Nanebevzetí Panny Marie

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

1. Kostel má dvě odlišné věže. Jedna je čtyřboká a ta druhá, které se říká Psí věž má stěn více. Děti mají za úkol spočítat, kolik stěn má – je 8-mi stěnná.
2. Právě na této osmihranné věži je umístěna soška sv. Prokopa – děti mají za úkol ji nalézt.

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Neposuzování

P. Václav Fojtík

Jeden poustevník se stal biskupem. Uchovával zásadu, že nebude nikoho kárat, ale nedostatky druhých že bude trpělivě snášet. Když jeho spolupracovníci viděli, že biskupův pokladník je v práci nedbalý, žádali od biskupa, aby jej potrestal. Ten celou tu záležitost odložil na příští den. Když tedy ti lidé další den přišli, biskup se před nimi schoval. Oni ho však našli a zeptali se ho, proč se skrývá. Tehdy odpověděl: „Šedesát let jsem prosil Boha o dar neposuzovat bližního, a když mi Bůh tento dar dal, vy mě chcete o něj ve dvou dnech připravit.“


 

VLČÍ DOUPĚ – Monika a Augustin