Kostel sv. Jana Křtitele

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

1. Odhalené fresky v presbytáři kostela svatého Jana Křtitele nám vypravují o životě tohoto světce. O který výjev z jeho života na nástropních freskách jde? Co se na nich asi odehrává? Kromě jiného jsou na nástropní malbě i zvířátka. Která to jsou?
2. Na stolíku mezi lavicemi najdete krabičku s nápisem Zajímavé místo v děkanátu 2023 – putování pro celou rodinu. Zde si můžete vzít obrázek kostela a také složit lepenkové puzzle kostela dle předlohy. Toto puzzle ale, prosíme, po jeho složení opět vraťte na původní místo.
3. Po východu z kostela se na boční stěně kostela nachází luneta (půlkruhová plocha stěny) ohraničená zábradlíčkem. Na této lunetě se nachází známý obraz od velmi známého renezančního malíře. Pokuste se společně s rodiči určit jméno malíře i název obrazu a povídejte si společně o výjevu na obrazu.

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Jan Peršan

P. Václav Fojtík

V evangeliu čteme o Janu Křtiteli, který je označován za předchůdce Páně. Mezi pouštními otci nalezneme také několik Janů, např. Jana Koloba, Jana Peršana, Jana Thébského či Jana z Lykopole. Mezi významné osobnosti toho jména patří také sv. Jan Zlatoústý a sv. Jan Kassián. Oba tito byli životem pouštních otců velmi ovlivněni a ve svých dílech mnohé o nich zaznamenávají.
Jan Peršan došel k vrcholům nevinnosti. Pro svou práci si od jednoho muže vypůjčil zlaťák, za který nakoupil lněné nitě. Přišel pak za ním nějaký bratr pro trochu nití, pak jiný a další, a on je všechny rozdal. Ten, kdo mu zlaťák půjčil, jej brzy po něm vymáhal nazpět. Jan mu řekl, že nemusí mít strach, že na dluh myslí. Chtěl si peníz vypůjčit u pokladníka kláštera, ale po cestě k němu zahlédl na zemi zlaťák. Neodvážil se jej však zvednout a vrátil se zpátky do své cely. Když k Janovi opět došel muž, od něhož si minci půjčil, slíbil mu, že brzy vše dostane. Znovu šel k pokladníkovi a po cestě uviděl, že tam zlaťák stále leží. Vrátil se do cely. Potřetí se u něj objevil ten muž pro onen dluh. Jan zase začal slibovat, že co nevidět mu již zlaťák přinese. Šel k pokladníkovi, ale na cestě jej zastavila opět ona mince. Tentokrát ji sebral a donesl pokladníkovi, aby vyhlásil v klášteře, zda se někomu neztratila. Po tři dny se to vyhlašovalo, ale nikdo se nepřihlásil. Jan tedy požádal pokladníka o almužnu v hodnotě té nalezené mince, aby mohl splatit svůj dluh. Pokladník se velmi podivil Janově nevinnosti, že si ze země minci nevzal sám, aby se mohl dluhu zbavit.


 

VLČÍ DOUPĚ – Bernard