Kostel sv. Jana Křtitele

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Eucharistie

Pokud je poustevníkem kněz, je inkardinován před složením doživotních slibů do brněnské diecéze, a při zachování liturgických předpisů slouží denně mši svatou. O nedělích a slavnostech slouží mši svatou s účastí Božího lidu, ve všední dny je mu dovoleno sloužit mši svatou i bez účasti lidu.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)