Kostel sv. Martina

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

Svatý Martin se rozdělil s žebrákem o svůj plášť. Rozdělte se během dne, ve kterém navštívíte tento kostel, s někým o to, co je vám blízké (nebo mu věc darujte celou).

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Anděl nebo člověk?

P. Václav Fojtík

Jan Kolobos řekl jednou svému zkušenějšímu bratrovi, že chce být bezstarostný, jako jsou andělé v nebi, kteří nepracují a jen chválí Boha. Svlékl si plášť a odešel na poušť. Po týdnu zaklepal na dveře svého bratra a říká: „Prosím, otevři mi!“ Bratr se zeptal: „Kdo jsi?“ On mu odpověděl: „Tvůj bratr Jan.“ Dostalo se mu odpovědi: „To není pravda. Z Jana je teď anděl.“ A neotevřel mu. Nechal ho tam přede dveřmi stát celý den. Pak ho pustil dovnitř a řekl mu: „Vidíš, jsi člověk. Je potřeba pracovat, aby ses mohl zase najíst.“ A Jan se mu poklonil a řekl: „Odpusť mi.“


 

VLČÍ DOUPĚ – Moudrost je dar