Kaple sv. Jana Křtitele

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Svátost smíření

Poustevník pravidelně (nejméně jednou za měsíc) přistupuje ke svátosti smíření. Může si svobodně vybrat svého zpovědníka. Není nutné, aby byl řeholníkem nebo poustevníkem, ale je důležité, aby měl dostatečné znalosti o tomto způsobu života.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)