Kostel sv. Máří Magdalény

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Charakter poustevnického života

Poustevnický život je život zachovávání evangelijních rad: čistoty, chudoby a poslušnosti, skrze něž poustevník uskutečňuje své následování Krista a zvláštním způsobem se spojuje s církví a její činností ke spáse.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)