Kaple sv. Barbory

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Lectio divina

Poustevník věnuje denně alespoň půl hodiny četbě Písma svatého, četbou pak směřuje ke kontemplaci. Vhodné knihy jsou nevyčerpatelným pokrmem duše k zachování víry a podpoře modlitby. Četba, která je zodpovědně zvolena, tvoří základ pro duchovní formaci. Každý poustevník má mít k dispozici vhodnou literaturu a dostatečný čas ke stálému vzdělávání.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)