Kostel sv. Martina

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Mlčení

Poustevník zachovává mlčení. Omezováním vnějších rozhovorů se vytváří vnitřní prostor, ve kterém se usebrané srdce bezprostředně obrací k Bohu, a tak čerpá z pramene všech milostí. „V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.“ (Iz 30,15)

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)