Kaple sv. Františka

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Půst a skutky pokání

Půst je nedílnou součástí pouštní tradice. S jeho pomocí se poustevník snaží vítězit nad pokušeními, a také se stále větší odhodlaností následovat Pána Ježíše. Je dobré, když to, co se obětuje, je darem spontánním a radostným, neboť „radostného dárce miluje Bůh“ (2 Kor 9,7).

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)