Výklenková kaple

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Řada poustevníků v současnosti žije v Polsku (např. Źarki – poustevna Ducha Sv. nebo první polská františkánská poustevna na Śliwkuli), kde působí mj. i jedna z nových komunit – Společenství poustevníků sv. Bruna (The Community of hermits of Saint Bruno). V Německu v současné době rozvíjí svou činnost poustevnické uskupení Vachet und Betet (Bděte a modlete se). Za součást kartuziánské rodiny je považováno mnišské společenství Betlém, jež vzniklo díky inspiraci, kterou mělo několik francouzských poutníků na náměstí sv. Petra v Římě při slavnostním vyhlášení dogmatu o nanebevzetí Panny Marie 1. listopadu 1950.


ZAJÍMAVOSTI

Studánka

Putovní soška Panny Marie