Kaple sv. Antonína

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

Najděte studánku s léčivou vodou na kopci pod kaplí sv. Antonína.

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Ať se mi stane podle tvého slova

P. Václav Fojtík

Anděl Páně navštívil v Nazaretě Pannu Marii, aby jí zvěstoval, že dny očekávání Izraele na příchod Mesiáše se naplnily. Maria se má stát Matkou Božího Syna. Ona souhlasí a říká: Jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova.
Pouštní otcové věděli, že od Boha mají vše a že jemu patří celý jejich život. Cvičili se v tom, aby na ničem nelpěli, ale naopak uměli vše Bohu odevzdat. Nejslavnějším pouštním otcem a vůbec jakýmsi průkopníkem mnišství byl svatý Antonín Veliký. Podobně jako Panna Maria i on odpověděl na Boží slovo svým bezvýhradným „ano“.
Narodil se v Egyptě kolem roku 250. Když mu asi v 18 letech zemřeli rodiče, zůstal sám se svou mladší sestrou, nicméně finančně zajištěn. Po rodičích zdědil velký majetek. Po půl roce od smrti rodičů šel jedenkrát do kostela. Při čtení Božího slova uslyšel: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě! Antonín byl přesvědčen, že tato slova jsou určena přímo jemu. Když došel domů, všechen majetek rozdal, jen něco málo si nechal na svou obživu a pro zajištění mladší sestry. Po čase však v kostele uslyšel jiná slova, i o těch byl přesvědčen, že jsou určena přímo jemu: Nedělejte si starosti o zítřek! Rozdal tedy i to poslední, co mu ještě zbývalo, sestru svěřil nějakým pannám na výchovu do kláštera a sám odešel za město, aby vyhledal člověka, který by mu ukázal konkrétněji cestu k dokonalosti. Setkal se se zbožnými muži, kteří mu nastínili zásady duchovního života. Antonín pak odešel do pouště, aby Bohu získal slávu vlastní modlitbou v ústraní a prací. Dvacet let strávil v naprosté odloučenosti od společnosti. V okolí se však začalo proslýchat, že na poušti žije nějaký svatý muž. Lidé chtěli slyšet poučení od tohoto otce pouště, proto vyrazili dveře jeho příbytku. Tehdy Antonín vyšel a začal příchozí poučovat. V jeho blízkosti se děly mnohé zázraky. Zemřel ve vysokém věku. Bylo mu více než sto let. Díky sv. Atanáši, alexandrijskému patriarchovi, který žil ve 4. století, jsme o životě sv. Antonína Poustevníka dobře informováni. Sepsal o něm celou knihu.
Když abba Antónios viděl, že jeden bratr se rozhodl sloužit Kristu, ale ještě se zcela nevzdal svého majetku, řekl mu: „Jdi do města, kup tam nějaké maso a rozkrájej je na malé kousky. Pak se svlékni, zabal to maso do šatů a na ramenou mi je dones.“ Bratr tedy šel a vše udělal, jak mu abba řekl. Jenže po cestě na něj začali dotírat psi, a dokonce jej pokousali. Také se na to maso slétali ptáci a sršni. Bratr cestou musel mnoho vytrpět. Když se vrátil za Antóniem, byl celý popíchaný, doškrábaný a o velkou část masa přišel. Abba mu říká: „Pokud se člověk, který chce následovat Krista, všeho zcela nevzdá, bude na něj ďábel nepřetržitě dorážet a nikdy mu nedá pokoj.“


 

VLČÍ DOUPĚ – Malá velká bitva