Kaple Chladná studna

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Vlastním představeným právem uznávaného poustevníka v současnosti může být pouze diecézní biskup. To se nevztahuje na členy řeholních společností, kteří žijí (v souladu se stanovami a pokyny svých představených) buď dočasně nebo i trvale poustevnickým způsobem života, ovšem pod poslušností vlastních řeholních představených.


ZAJÍMAVOSTI

Ukázka z knihy Moudrost pouštních otců. S laskavým svolením nakladatelství Doron.