Kaple sv. Jana Křtitele

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

Podívejte se na odkaz pod tlačítkem.

 

Tip na zábavu

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Modlitba

P. Václav Fojtík

V Lukášově evangeliu máme zachycenu modlitbu Panny Marie. Je to chvalozpěv, který věnuje Bohu, aby ho velebila za jeho moc a milosrdenství. Pohleďme dnes na pouštní otce při modlitbě, jakými způsoby oni chválili Boha a jak byli v modlitbě vytrvalí.
O abba Arseniovi se říkalo, že když svítalo na neděli, on stál na hoře a vycházející slunce bylo za ním. Modlitbu pak přerušil, až mu slunce začalo svítit do tváře.


 

VLČÍ DOUPĚ – Proč musím chodit každou neděli do kostela?