Kaple sv. Huberta

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Odchod do samoty se pro poustevníka stává krokem do nejistoty, která se však mění v jistotu Boží péče o ty, kteří „hledají nejprve Boží království a jeho spravedlnost“ s důvěrou, že „vše ostatní jim bude přidáno“ (srov. Mt 6,33). Poustevník je povolán k namáhavému duchovnímu boji, jehož odměnou je ustavičná Boží přítomnost, podobně jako byl na poušti přítomen oblak či ohnivý sloup. Jeho úkolem je zástupnictví – ustavičná modlitba za svět, za Církev bojující, jak to činil i Mojžíš (srov. Ex 17,1-16).


ZAJÍMAVOSTI

Ukázka z knihy Moudrost pouštních otců. S laskavým svolením nakladatelství Doron.