Kostel sv. Máří Magdalény

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

Když nakouknete do kostela. Nad oltářem je krásná vitráž. Kdo myslíte, že je na ni zobrazen? (Jméno patrona kostela vám napoví).

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Modlitba

P. Václav Fojtík

Jeden mnich Pavel se věnoval ustavičné modlitbě. Pomodlil se za den tři sta modliteb. Ráno si nasbíral tři sta kamínků, které pak jednotlivě po každé modlitbě od sebe odhazoval. Jednou navštívil abba Makaria a řekl mu: „Otče, mám velké trápení. Vyprávěli mi o jedné panně, která žije již 30 let ve velkém odříkání, jí pouze v sobotu a neděli a za den vykoná sedm set modliteb. A já, ačkoli jsem silný muž, nedokážu se za den pomodlit více než tři sta modliteb.“ Abba Makarios mu řekl: „Je to již šedesát let, co se modlím stanovených sto modliteb během dne. K tomu pracuji, a pokud bratři potřebují, poskytuji jim duchovní rady. Mé svědomí mi nic nevyčítá. Pokud tedy ty děláš tři sta modliteb a tvoje svědomí tě odsuzuje, nemám, co bych ti řekl.“


 

VLČÍ DOUPĚ – Jak mohly Ježíšovi najednou zbělet šaty?