Kostel sv. Máří Magdalény

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Poustevna

Poustevna je dostatečně vzdálena od hluku světa, aby po vstupu do jejího ticha mohla být odložena všechna rozptýlení. Ticho samoty dovoluje Pánu zaujmout místo v srdci poustevníka a zabydlet se v něm. Poustevna je posvátným místem, určeným zvláště ke kontemplativní modlitbě.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)