Kostel sv. Michaela

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

Nakresli sv. Michaela

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

O sestře, která předstírala bláznovství

P. Václav Fojtík

V ženském klášteře žila jedna panna, která předstírala bláznovství. Chodila neupravená a na hlavě nosila jakýsi hadr, kdežto ostatní sestry měly vlasy upravené a na hlavě kapuce. Tu sestru neměly rády, říkali jí „ta hloupá“. Nikdo nikdy tu pannu neviděl, aby jedla u stolu s ostatními. K obživě jí stačily drobky ze stolu a vypláchnuté hrnce. Nikdy nereptala, ničeho si nežádala, nepromluvila ani tehdy, když ji ostatní sestry tloukly a urážely.
Na poušti žil jeden poustevník. Dostalo se mu andělského zjevení o tom, že pokora, které dosáhl, je ničím ve srovnání s jednou pannou v tom a tom klášteře. Ta nosí na hlavě diadém. Poustevník se tedy vydal do onoho zmíněného kláštera. Když tam dorazil, sestry jej laskavě přivítaly, protože se o jeho zbožnosti dobře vědělo. Požádal, aby mu byly ukázány všechny sestry, které v klášteře bydlí. Shromáždily se všechny kromě té hloupé. Ona nechtěla přijít. Museli ji násilím přivést. Když ji poustevník uviděl, poklekl před ní a řekl jí: „Požehnej mi.“ A ona zase padla před něho a řekla: „Ne, ty mi požehnej.“ Ostatní sestry se chichotaly. Poustevník řekl: „Vy hloupé, tato žena je před Bohem dokonalou. Ona je učitelkou mojí i vaší.“ Pak jim povyprávěl o zjevení, které na poušti měl. Sestry začaly naříkat a omlouvat se té, které dříve říkali „hloupá“. Jedna se vyznávala z toho, že na ní vychrstla splašky z talíře, druhá, že ji ztloukla a další, že jí náplastí zalepila nos. Poustevník se pak za sestry pomodlil a odešel. Nedlouho na to ta sestra z toho kláštera odešla, protože nedokázala snést slávu, kterou jí nyní ostatní začaly projevovat.


 

VLČÍ DOUPĚ – Co mě může vytrhnout z Božích rukou?