Kostel sv. Martina

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

Rozdělte se o sladkosti.

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

O smrti a posledním soudu

P. Václav Fojtík

O smrti svatých mužů a žen uvažujeme jako o jejich narození pro nebe. Zemřel-li člověk žijící na zemi v pověsti svatosti, věříme, že Kristus na něm naplní svá zaslíbení věčného života. Stane se tak pro nás pomocníkem a přímluvcem v nebi. Pouštní otcové mluvili o smrti a posledním soudu velmi často. Den svého odchodu z tohoto světa vlastně měli stále před očima. Vědomí, že Bohu mohou třeba již za chvíli skládat účty ze svého života, je udržovalo v kázni a vytrvalé službě Bohu.
Někdo se zeptal jednoho pouštního otce: „Abba, cos dělal, že jsi ve službě Bohu a v práci za celý život vůbec neochabl, ale jsi stále horlivý?“ Abba odpověděl: „Protože každý den očekávám smrt.“


 

VLČÍ DOUPĚ – Proč se musím každý den modlit?