Kaple sv. Martina

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

Na nástěnce vedle kapličky zanechej vzkaz – obrázek, který potěší ostatní kolemjdoucí. Připínáčky jsou na nástěnce, jistě si poradíte…

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

O smrti a posledním soudu

P. Václav Fojtík

Dva svatí mužové kráčeli pouští a uslyšeli, jak ze země někdo brumlá. Zastavili se, porozhlédli se kolem a našli vchod do jeskyně. Tam našli svatou stařenku. Zeptali se jí: „Odkud jsi sem přišla, stařenko? A co tu děláš?“ Ona odpověděla: „Jsem tu již osmatřicet let. K jídlu jsem si vystačila s trávou, a dnem i nocí zde sloužím Kristu svými modlitbami. Člověka jsem zde neviděla až dodnes. Bůh vás sem jistě poslal, abyste pochovali mé tělo.“ A sotva to dořekla, skácela se na zem a zemřela.“ Muži ji pochovali a oslavovali Boha, že je v pravý čas povolal na místo, kde bylo potřeba svaté ženě dopřát poslední službu lásky.


 

VLČÍ DOUPĚ – Vydrž až do konce